Categories
Safu ya Maisha

Mfululizo wa makala zinazofundisha jinsi ya kutumia “48 Laws of Power” katika maisha yako ya kila siku: Sehemu ya Kwanza – Orodha ya Laws zote na tafsiri yake kwa Kiswahili

Tafsiri ya moja kwa moja ya 48 Laws of Power sio rahisi sana kwa sababu ya muktadha wa neno power. Lakini kwa minajili ya makala hizi, neno hilo linamaanisha zaidi mamlaka au/na nguvu. Kwahiyo, kwa Kiswahili, 48 Laws of Power inaweza kutafsiriwa kuwa “Kanuni 48 za Mamlaka/Nguvu.” Baada ya utangulizi huo, sasa twende kwenye kitabu […]